26. septembar 2018

IMAP Sastanak analitičara i saradnika održan u Zagrebu

03. juli 2018

IMAP je zaključio 97 M&A transakcija u vrijednosti većoj od 4,2 milijardi $ u vremenskom periodu od januara do juna 2018. godine

01. maj 2018

IMAP-ova Proljetna konferencija u Varšavi

IMAP

IMAP nudi neovisno strateško savjetovanje preduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih finansija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta širom Europe, Amerike, Azije i Afrike

35 zemalja
202 transakcije u 2017. godini
350+ M&A Savjetnika
12 mlrd $ vrijednost transakcija u 2017.