Naše iskustvo: svakog radnog dana uspješno zaključujemo barem 1 transakciju u svijetu

Više o nama

Raspolažemo relevantnim kontaktima, u vremenskoj zoni i na jeziku koji najbolje odgovaraju transakciji

Više o našem timu

IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savjetnika u svijetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o našim transakcijama

05. oktobar 2021

IMAP closed 185 M&A deals worth more than $18bn in Q1-Q3 2021

16. septembar 2021

IMAP Dealbook 2020-2021 - now available

26. juli 2021

Leading Croatian Cleanroom & HVAC Specialist Enters European Microelectronics Market

IMAP

IMAP nudi neovisno strateško savjetovanje preduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih finansija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta širom Europe, Amerike, Azije i Afrike

43 zemalja
218 transakcije u 2020. godini
450+ IMAP profesionalci širom svijeta
12.5 mlrd $ vrijednost transakcija u 2020.