Naše iskustvo: svakog radnog dana uspješno zaključujemo barem 1 transakciju u svijetu

Više o nama

Raspolažemo relevantnim kontaktima, u vremenskoj zoni i na jeziku koji najbolje odgovaraju transakciji

Više o našem timu

IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savjetnika u svijetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o našim transakcijama

14. januar 2021

IMAP closes 193 M&A deals worth over $7.0 billion

30. oktobar 2020

IMAP welcomes three new members to the Board

19. oktobar 2020

IMAP’s first Virtual Conference – Uniting members across the globe in times of adversity

IMAP

IMAP nudi neovisno strateško savjetovanje preduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih finansija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta širom Europe, Amerike, Azije i Afrike

43 zemalja
234 transakcije u 2019. godini
450+ IMAP profesionalci širom svijeta
13 mlrd $ vrijednost transakcija u 2019.