Od 2015. godine do danas, IMAP je uspješno zaključio 129 transakcije u Zdravstvenoj industriji

Zdravstvena industrija


Zdravstvo je vrlo disruptivna industrija u kojoj se usluge i tehnologija razvijaju izrazito brzo kako bi zadovoljile rastuću potražnju potaknutu starenjem svjetskog stanovništva te dala veću vrijednost zdravom načinu života. Inovacija, tehnološki napredak, kontrola troškova te menadžment i efikasnost pruženih usluga su kritična područja za uspjeh u ovoj industriji.

Sektori koje pokrivamo unutar zdravstvene industrije:

  • Oprema, uređaji i pribor koji se koriste u zdravstvu: dijagnostika, slikovna dijagnostika, protetika, medicinski softver
  • Uslužni zdravstveni objekti i pružatelji usluga
  • Farmaceutski proizvodi
  • Ugovoreno istraživanje i proizvodnja
  • Biotehnologija