Goran Popović

+385 1 492 1429

Goran se na poziciji partnera IMAP-u pridružio u 2017. godini. Njegova primarna odgovornost je strateški razvoj IMAP-a u državama centralne i istočne Europe (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

Goran ima preko 10 godina radnog iskustva u pružanju finansijskih usluga, savjetovanju i bankarstvu u internacionalnim preduzećima. Prije pridruživanja IMAP-ovom timu, Goran je proveo 5 godina radeći u KPMG Croatia kao viši konsultant u finansijskom savjetovanju i 6 godina radeći u Europskoj Banci za Obnovu i Razvoj (EBRD) kao glavni bankar odnosno menadžer za odnose s privatnim sektorom u Hrvatskoj.

Titulu magistra ekonomije Goran je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu na smjeru Finansije. Na istom fakultetu Goran je stekao i diplomu Bachelor-a (baccalaureus/baccalaurea) iz oblasti Poslovne ekonomije.