Savjetovanje pri prikupljanju privatnog kapitala

Energija i komunalne usluge

Privatni investitor

Privatni investitor Croatia

Osigurao vlasnički kapital

Energo Nova

Lanac malih hidroelektrana Bosnia and Herzegovina

Savjetovanje pri prikupljanju privatnog kapitala preduzeću Energo Nova od privatnih investitora

Pregled

Energonova predstavlja dvije hidroelektrane u privatnom vlasništvu koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, s ukupnim kapacitetom od 1,6 MW.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

Zrela investicijska prilika u brzorastućem sektoru obnovljivih izvora energije.
Profitabilan posao sa stabilnim prinosima i mogućnosti proširenja u druge energetske projekte u Bosni i Hercegovini.

Investitor

Privatni investitori iz Švicarske i Njemačke.

Transakcija

IMAP je savjetovao vlasnika u privlačenju investitora za djelomičnu kupnju udjela u preduzeću i dokapitalizaciju preduzeću za finansiranje daljnjeg širenja projekata u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini.