Savjetovanje u refinansiranju

Industrijska proizvodnja

Skupina domaćih banaka

Bosnia and Herzegovina

Osigurao refinansiranje i novu kreditnu liniju

Bekto Precisa d.o.o.

Proizvođač alata Bosnia and Herzegovina

Osigurao refinansiranje i novu kreditnu liniju za Bekto Precisu d.o.o.

Pregled

Preduzeće Bekto Precisa je osnovano u junu 2005. godine i proizvodi visoko sofisticirane alate za plastiku i obojene metale, kao i kombinaciju proizvoda od metala i plastike. U području plastike, preduzeće plasira dijelove za auto industriju, elektroniku, sport, mehaniku i druge industrije, a sve u skladu s propisima europskih standarda i zahtjevima kupaca.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

30-ogodišnja porodična tradicija u sektoru
Visoko talentirana radna snaga, certificirani sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, te brojni TUV certifikati
Motiviran rukovodeći tim sa vrlo fokusiranim položajem na tržištu

Investitor

Skupina domaćih banaka

Transakcija

Ovo refinansiranje i nova kreditna linija uspostavljeni su da zadovolje rastuće potrebe ovog preduzeća za kratkoročnim radnim kapitalom i omoguće bolju uskladu između vlastitih investicijskih planova i trenutnih uvjeta i rokova finansiranja. Provedenim restrukturiranjem, preduzeće je bilo u mogućnosti uskladiti dugoročnu imovinu s dugoročnim instrumentima finansiranja i kao rezultat toga osloboditi značajan novčani tok za finansiranje tekućih potreba dinamičkog rasta preduzeća.