savjetovao pri zajedničkom ulaganju

Materijali, kemikalije i rudarstvo

EVG

Usluge zbrinjavanja otpada Germany

Osnovao Joint Venture

Gorenje Surovina

Upravljanje zbrinjavanjem otpada Slovenia

Savjetovao EVG pri zajedničkom ulaganju s Gorenje Surovinom

EVG – Gorenje Surovina - zajedničko ulaganje

Pregled

EVG je grupa preduzeća srednje veličine koja kao lider na njemačkom tržištu nudi usluge zbrinjavanja otpada s posebnim naglaskom na zbrinjavanju foto-hemikalija na cijelom teritoriju Njemačke. IMAP je skrenuo pozornost njemačkom preduzeću na Gorenje Surovinu kroz svoju veliku mrežu ureda koji pokrivaju tržište Njemačke i jugoistočne Europe. Gorenje Surovina (prodaja u 2012.-oj je iznosila 200 miliona eura) kao dio vodećeg slovenskog koncerna Gorenje (čija je prodaja u 2012.-oj iznosila 1,2 milijarde eura) je zasebna poslovna jedinica specijalizirana za upravljanje zbrinjavanjem otpada na cjelokupnom teritoriju zemalja bivše Jugoslavije.

Jedinstvene karakteristike preduzeća

Željan proširiti svoje tržište, EVG je identificirao područje bivše Jugoslavije kao područje od posebnog interesa.
EVG će ući u Joint Venture (zajedničko ulaganje) s ciljem repliciranja svog uspješnog modela reciklaže kojeg koristi u Njemačkoj te ga nastoji primijeniti u jugoistočnoj Europi.
JV-ov drugi partner ima sjedište u Sloveniji. Gorenje Surovina, sa sobom donosi značajno regionalno iskustvo, „ključ za tržište” te opsežno znanje o sektoru uprvljanja otpadom.

Investitor

Gorenje Surovina i EVG u obliku zajedničkog ulaganja.

Transakcija

U februaru 2013. godine IMAP ured u Sloveniji i IMAP M&A Consultants AG u Njemačkoj savjetuju EVG da se udruže u zajedničko ulaganje s Gorenje Surovinom u Sloveniji. JV ima za cilj postati vodeće preduzeće u području foto-hemijskog recikliranja u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Dugoročni interes Gorenje Surovine je ojačati svoju poziciju kao vodećeg preduzeća u području ekologije i recikliranja otpada (ukupno upravljanje otpadom) u regiji zemalja bivše Jugoslavije. JV donosi sa sobom, osim sposobnosti da proširi svoj ukupni koncept upravljanja otpadom uvođenjem novih praksi, dodatnog dosega u recikliranju i novi skup praksi koji se uklapaju u brzo rastući sektor.