Savjetovanje u procesu prodaje preduzeća

Poslovne usluge

Mondo Inc.

Medijska kuća Serbia

Preuzeo 100% poslovnih operacija

TVC Hungary Kft (KLASIK TV)

Kabelski TV kanal Hungary

Savjetovao kablovski TV kanal KLASIK TV u prodaji tehnološkom preduzeću Mondo

IMAP je savjetovao kablovski TV kanal KLASIK TV u prodaji tehnološkom preduzeću, Mondo Inc.

 

KLASIK TV je kablovski TV kanal specijalizovan za distribuciju klasičnih jugoslavenskih filmova i serija. Kanal je operativan od 2010. godine i pokriva sve zemlje bivše Jugoslavije, kao i nekoliko ostalih zemalja s jakom dijasporom.

 

Sa sjedištem u Beogradu, Srbija, Mondo Inc. je regionalno tehnološko preduzeće i dio grupe Wireless Media Group. S ovom transakcijom, Mondo je postao stopostotni vlasnik kanala KLASIK TV.

 

Tim IMAP-a Jugoistočna Europa, na čelu s Jurgisom Oniunasom, bio je ekskluzivni finansijski savjetnik KLASIK TV-a tokom procesa prodaje. Uslovi transakcije nisu otkriveni.