Naše iskustvo: svakog radnog dana uspješno zaključujemo barem 1 transakciju u svijetu

Više o nama

Raspolažemo relevantnim kontaktima, u vremenskoj zoni i na jeziku koji najbolje odgovaraju transakciji

Više o našem timu

IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savjetnika u svijetu u segmentu poduzeća srednje veličine

Više o našim transakcijama

06. Lipanj 2022

IMAP savjetovao Rident Grupu u prodaji grupaciji Adria Dental Group

24. Svibanj 2022

M&A predviđanja za 2022. godinu – IMAP partneri dijele svoja zapažanja

04. Svibanj 2022

IMAP međunarodno M&A partnerstvo – proljetna konferencija 2022. – Pariz, Francuska

IMAP

IMAP nudi neovisno strateško savjetovanje poduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih financija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta diljem Europe, Amerike, Azije i Afrike

43 zemlje
294 transakcija u 2021. godini
450+ IMAP stručnjaka u cijelom svijetu
27 mlrd $ vrijednost transakcija u 2021.