IMAP Sastanak analitičara i suradnika održan u Zagrebu

Sastanak analitičara i suradnika je održan u Zagrebu u petak, 21. rujna 2018. Događaj je organizirala firma predstavnik IMAP-a za Jugoistočnu Europu. Na sastanku je sudjelovalo 30 delegata iz 10 različitih IMAP-ovih partnerskih firmi.

Tema sastanka je bio marketing i prodaja u IMAP-u. Na sastanku je IMAP-ov tim imao priliku slušati predavanje gostujućeg profesora, dr. Nicolasa Kfurija, na temu Top 10 globalnih potrošačkih trendova. Dr. Kfuri je trener i konzultant za branding i strategije te profesor Marketinga na  Sveučilištu Purdue u SAD-u i gostujući predavač na Sveučilištu Bologna te Poslovnoj školi u Mannheimu.

Osim predavanja dr. Kfurija, sudionici sastanka su sudjelovali i na predavanjima o marketinškoj i branding strategiji  IMAP-a, te su imali prilike podijeliti najbolje, odabrane primjere prodajnih prezentacija (engl. pitch) koje su u bližoj prošlosti pripremili i koristili njihovi kolege pri prezentiranju potencijalnim klijentima.

Program je završio održavanjem bilateralnih sastanaka na kojima su sudionici imali prilike podijeliti informacije o projektima na kojima rade, potencijalnim projektima te potencijalnoj budućoj suradnji.

Više vijesti