Od 2015. godine do danas, IMAP je uspješno zatvorio 30 transakcija u industriji Edukacije i treninga

Edukacija i Trening


Značajan rast i investicije zabilježeni su u sektoru korporativnog i cjeloživotnog učenja, a broj pružatelja edukacija je potakla mogućnost ponude online treninga koji su brži, jeftiniji, fleksibilniji i privlačniji. Činjenica da se poduzeća okreću vanjskim resursima za profesionalni razvoj, da se pojedinci žele usavršavati i dobiti bolji povrat na ulaganje, će u budućnosti poticati potražnju.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije Edukacije i Treninga:

  • Predškolski odgoj
  • Generalno i sekundarno obrazovanje
  • Više obrazovanje
  • Korporativni trening i profesionalni razvoj
  • Edukacijska tehnologija i online obrazovanje

Nedavne transakcije