IMAP je uspješno zaključio 66 transakcija u industriji Energije i komunalnih usluga u posljednje 4 godine

Energija i komunalne usluge


Industrija energije je kompleksna i kapitalno intenzivna, s visokim nivoom regulacija, subvencioniranja i različitih razina dostupnosti prirodnih resursa. Potreba za efikasnijim, decentraliziranim i obnovljivim metodama proizvodnje energije je pod utjecajem rasta svijesti o stanju okoliša i oskudnosti fosilnih resursa.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije energije i komunalnih usluga:

 • Ugljen
 • Ulje i plin
 • Maloprodaja i distribucija goriva
 • Distribucija prirodnog plina
 • Ostali proizvodi od petroleja koji se koriste za dobivanje energije
 • Etanol, Bio dizel i ostala obnovljiva goriva
 • Hidrogen
 • Goriva od biomase i bioplina
 • Proizvodnja električne energije korištenjem prirodnog plina i pogona na ugljen
 • Hidroelektrana (konvencionalna)
 • Alternativni i obnovljivi izvori: vjetar, solarna proizvodnja, geotermalna proizvodnja i proizvodnja koja se temelji na izmjenama plime i oseke
 • Elektrodistribucija
 • Usluge vezane uz električnu energiju
 • Opskrba i usluge vezane uz vodu
 • Gospodarenje otpadom