Od 2015. godine do danas, IMAP je uspješno zatvorio 39 transakcija u industriji Nekretnina

Nekretnine


Industrija nekretnina kontinuirano prolazi kroz periode ''plime i oseke'', no u dugom roku potražnja za nekretninama je snažna. Potreba za rezidencijalnim objektima i komercijalnim lokacijama, u kombinaciji s pravilima i zahtjevima koji vode aktivnosti industrije u svakoj od država, zahtjeva temeljito poznavanje lokalnog tržišta i stručnost.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije nekretnina:

  • Razvoj, iznajmljivanje i upravljanje nekretninama
  • Fondovi za ulaganje u rezidencijalne i komercijalne nekretnine (''REIT'', engl. Real estate investment trust)
  • Specijalizirani fondovi za ulaganje u nekretnine

Find Your Advisor

Find Your Nekretnine Advisor