Pravne obavijesti

IMAP Southeast Europe

ASCENDANT d.o.o. 

Jurišićeva 9,

10000 Zagreb, 

Hrvatska

Tel: +385 1 492 1429

Fax: +385 1 4921 431

Upisani kapital: 30.000,00 HRK

Internet: http://www.imap-see.com
 
OIB 44213375024
 

Uprava

Jurgis V. Oniunas

Goran Popović

Tomislav Boban


Registry court / register number

Court registry no: 080474463

ID no: 01775090  


Copyright Notice
This website is protected by copyright. The copyright for the content and the images of the site lies with IMAP-SEE.com, Ascendant Capital Advisors.

Izjava o odricanju od odgovornosti

1. Sadržaj online ponude

Autor zadržava pravo da ne odgovara za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija. Isključene su tvrdnje o odgovornosti autora, koje se odnose na odgovornosti materijalne ili nematerijalne naravi, uzrokovane uporabom ili zlouporabom pruženih podataka ili korištenjem netočnih i nepotpunih informacija, osim ako se autoru može dokazati namjeran propust ili propust izazvan nemarom autora. Sve online ponude su neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupne ponude bez prethodne najave, ili privremenog ili trajnog prestanka objavljivanja.

2. Reference i poveznice

Za izravne ili neizravne reference na vanjske web stranice ("poveznice“), koje su izvan područja odgovornosti autora. Obveza odgovornosti stupa na snagu samo u slučaju da autor ima znanje o sadržaju, zna da je riječ o nezakonitom sadržaju, te je tehnički moguće i razumno da spriječi korištenje takvog sadržaja. Autor izričito izjavljuje da, u vrijeme povezivanja, povezane stranice nisu sadržavale nezakonit sadržaj. Autor nema utjecaja na trenutni i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica stoga se izričito odvaja od bilo kakvog sadržaja svih povezanih stranica koje su promijenjene nakon postavljanja poveznice. Ova se izjava odnosi na sve veze i reference unutar vlastite internetske ponude, kao i na strane unose u knjigama gostiju, forumima za raspravu i popisima korisnika elektroničke pošte (engl. ''mailing lists''). Za nezakonite, netočne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje proizlaze iz korištenja ili zanemarivanja takvih sadržaja, odgovoran je pružatelj stranice koja sadržava takav sadržaj, a ne onaj koji je postavio poveznicu koja se odnosi na navedenu objavu.

3. Zakon o autorskom pravu

Autor nastoji promatrati autorska prava grafičkog dizajna, audio snimki, video snimki i tekstova korištenih u svim objavama, koristiti grafički dizajn, audio snimke, video snimke i tekstove koje je sam stvorio, ili koristiti besplatne grafičke dizajne bez licence, audio snimkama, video snimkama i tekstovima. Svi nazivi i zaštitni znakovi navedeni u internetskoj ponudi, te eventualno zaštićeni od strane trećih osoba podložni su, bez ograničenja, odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i vlasničkim pravima registriranih vlasnika. Samo zato što to nije izravno spomenuto, ne treba donositi zaključak da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih strana. Autorsko pravo za objavljene sadržaje koje je stvorio autor ostaje isključivo s autorom stranica. Reprodukcija ili uporaba takvog grafičkog dizajna

4. Pravila o privatnosti

Ako postoji prilika za unos osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena i/ili prezimena, adrese) u okviru internetske ponude, objavljivanje ovih podataka od strane korisnika odvija se na izričito dobrovoljnoj osnovi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga izvršava se - koliko je to tehnički moguće i razumno - bez specifikacije takvih podataka ili prema specifikaciji anonimnih podataka ili dopuštenih pseudonima.

5. Pravna valjanost odricanja od odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba smatrati dijelom internetske ponude s koje se upućuje na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačni izrazi ove izjave nisu zakoniti ili točni, sadržaj ili valjanost ostalih dijelova nisu pod utjecajem tog istog dijela ili pojedinačnog izraza.