Iva Bobinac

+385 1 492 1429

Iva se pridružila IMAP timu 2015. godine i trenutno je na poziciji suradnice u zagrebačkom uredu. Iva je odgovorna za analizu tržišta, financijsku analizu, pripremu transakcijskih dokumenata i komunikaciju s klijentima i investitorima.

Prije no što se pridružila IMAP timu, Iva je stekla iskustvo radeći kao demonstrator na Katedri za organizaciju i menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te odradivši jednogodišnji staž u poduzeću Henkel Croatia d.o.o..

Titulu magistre ekonomije Iva je stekla na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Financije. Na istom fakultetu Iva je stekla i diplomu prvostupnice (baccalaureus/baccalaurea) Poslovne ekonomije. Uz srednjoškolsku diplomu stečenu u Hrvatskoj, Iva je maturirala i u SAD-u u srednjoj školi Tekonsha Community Schools u Michiganu.