Kemal Sikirić

+387 33 204 248

Kemal se pridružio IMAP-ovom timu na poziciji partnera 2008. godine. Njegova primarna odgovornost je strateški razvoj IMAP-a u državama centralne i istočne Europe (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija i Srbija).

Kemal je poduzetnik s više od 15 godina internacionalnog iskustva u venture capital, private equity i M&A poslovima te iskustvom upravljanja projektima i financiranjem.

Prije no što se pridružio IMAP-u, Kemal je proveo 10 godina radeći u poduzeću Horizonte Venture Management GmbH iz Austrije koje se bavi upravljanjem venture capital i private equity fondovima.

Kemal je stekao svoju EMBA diplomu na IMD Business School u Lausanni u Švicarskoj. Osim toga, Kemal je uspješno završio postdiplomski studij na Said Business School na Sveučilištu u Oxfordu gdje je stekao diplomu iz Organizacijskog vodstva. Kemal je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a svoje srednjoškolsko obrazovanje je završio u gimnaziji Albert Martmoeller Gymnasium u Njemačkoj.