Petra Preksavec

+385 91 492 1429

Petra se pridružila IMAP timu 2019. godine i trenutno je na poziciji više suradnice u zagrebačkom uredu. Petra je odgovorna za pripremu procesa dubinskog snimanja (eng. due diligence), pripremu transakcijskih dokumenata i financijskih modela te istraživanje tržišta.

Prije no što se pridružila IMAP-u, Petra je stekla iskustvo radeći kao viša suradnica u poduzeću PwC Hrvatska specijalizirana za reviziju i pripremanje financijskih izvještaja. Prethodno je radila kao demonstratorica na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je odradila staž u poduzeću Deloitte Hrvatska.

Titulu magistre ekonomije Petra je stekla na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Računovodstvo i revizija. Na istom je fakultetu stekla i titulu prvostupnika (baccalaurea).