Tomislav Boban

+385 1 492 1429

Tomislav se pridružio IMAP timu 2014. godine i trenutno je na poziciji pomoćnog direktora u zagrebačkom uredu. Tomislav je odgovoran za vođenje procesa dubinskog snimanja (engl. due diligence), pripremu financijskih modela i evaluaciju, pripremu transakcijskih dokumenata te kontakt s investitorima i klijentima.

Prije no što se pridružio IMAP-u, Tomislav je stekao iskustvo radeći kao demonstrator i vanjski suradnik specijaliziran za financijske institucije i tržišta na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te kao analitičar u poduzeću Roland Berger Strategy Consultants d.o.o. Tomislav je povremeni gostujući predavač na Katedri za financije na EFZG.

Titulu magistra ekonomije Tomislav je stekao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Financije. Na istom je fakultetu Tomislav stekao i titulu prvostupnika (baccalaureus) Poslovne ekonomije. Certificirani je analitičar za financijske modele i procjene vrijednosti (FMVA) pri Corporate Finance Institute, kao i kandidat za CFA.