Savjetovanje pri prikupljanju privatnog kapitala

Energija i komunalne usluge

Privatni investitor

Privatni investitor Hrvatska

Osigurao vlasnički kapital

Energo Nova

Lanac malih hidroelektrana Bosna i Hercegovina

Savjetovanje pri prikupljanju privatnog kapitala poduzeću Energo Nova od privatnih investitora

Pregled

Energonova predstavlja dvije hidroelektrane u privatnom vlasništvu koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, s ukupnim kapacitetom od 1,6 MW.

Jedinstvene karakteristike poduzeća

Zrela investicijska prilika u brzorastućem sektoru obnovljivih izvora energije.
Profitabilan posao sa stabilnim prinosima i mogućnosti proširenja u druge energetske projekte u Bosni i Hercegovini.

Investitor

Privatni investitori iz Švicarske i Njemačke.

Transakcija

IMAP je savjetovao vlasnika u privlačenju investitora za djelomičnu kupnju udjela u poduzeću i dokapitalizaciju poduzeću za financiranje daljnjeg širenja projekata u energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini.