Savjetovanje u refinanciranju

Industrijska proizvodnja

Skupina domaćih banaka

Bosna i Hercegovina

Osigurao refinanciranje i novu kreditnu liniju

Bekto Precisa d.o.o.

Proizvođač alata Bosna i Hercegovina

Osigurao refinanciranje i novu kreditnu liniju za Bekto Precisu d.o.o.

Pregled

Poduzeće Bekto Precisa je osnovano u lipnju 2005. godine i proizvodi visoko sofisticirane alate za plastiku i obojene metale, kao i kombinaciju proizvoda od metala i plastike. U području plastike, poduzeće plasira dijelove za auto industriju, elektroniku, sport, mehaniku i druge industrije, a sve u skladu s propisima europskih standarda i zahtjevima kupaca.

Jedinstvene karakteristike poduzeća

30-ogodišnja obiteljska tradicija u sektoru
Visoko talentirana radna snaga, certificirani sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, te brojni TUV certifikati
Motivirani rukovodeći tim sa vrlo fokusiranim položajem na tržištu

Investitor

Skupina domaćih banaka

Transakcija

Ovo refinanciranje i nova kreditna linija uspostavljeni su da zadovolje rastuće potrebe ovog poduzeća za kratkoročnim radnim kapitalom i omoguće bolje usklađivanje vlastitih investicijskih planova i trenutnih uvjeta i rokova financiranja. Provedenim restrukturiranjem, poduzeće je bilo u mogućnosti uskladiti dugoročnu imovinu s dugoročnim instrumentima financiranja i kao rezultat toga osloboditi značajan novčani tijek za financiranje tekućih potreba dinamičkog rasta poduzeća.