IMAP Svetovni trendi v združitvah in prevzemih 2018-2019

Dokument IMAP Global Trends 2018-2019 je rezultat raziskovanja, ki smo ga izvedli ob koncu lanskega leta med našimi IMAP partnerji iz celega sveta, da bi zbrali kakovostne podatke o njihovih stališčih o trgu združitev in prevzemov v letu 2018, s predvidevanjimi za leto 2019. Dokument ponuja informacije, do katerih ne moremo priti z enostavnim preučevanjem podatkov o sklenjenih transakcijah.

Na svetovni ravni so IMAP-ovi svetovalci zaključili, da je leto 2018 imelo bolj uspešen tek dela ter višje multiplikatorje od tistih doseženih leta 2017, tehnologija in zdravstvena skrb pa sta bili najuspešnejša sektorja, ki privlačita najvišje vsote transakcij ter pričakujemo, da bosta ostala vodilna sektorja tudi v letu 2019.

Čeprav bo, po kazalnikih, v prvi polovici 2019 rast globalnega BDP-ja nadaljevala upočasnevati, je 54% IMAP-ovih svetovalcev "dokaj" ali "znatno optimistično" glede združitev in prevzemov v letu 2019. Prav tako skoraj polovica pričakuje rast v obsegu transakcij v prihodnjem letu.

Po mišljenju IMAP-ovih svetovalcev bo prevzemanje tehnologije še vedno glavni dejavnik spodbujanja prevzemov in združitev v letu 2019, pričakujejo pa tudi rast števila prevzemov podjetij ali lastnine povezane s tehnologijo s strani podjetij v netehnoloških sektorjih.

Upajmo, da svetovni trendi in stališča, ki so prikazani v našem dokumentu, zagotavljajo jasen pregled pričakovanj v zvezi z dejavnostmi prevzemov in združitev v prihajajočem letu ter da Vam bodo koristili pri oceni Vaših priložnostih za potencialne transakcije v letu 2019.

Kliknite tukaj za publikacijo

Več novic