Korporativno in finančno prestrukturiranje MIMS Grupe

Stranke in cilji

Od leta 2009 IMAP je delal z Upravo MIMS Grupe, največjim konglomeratom hrane in pijače v Bosni in Hercegovini, ki zaposluje blizu 5.000 ljudi, z namenom prestrukturiranja dolgovanj Grupe, spin-off non-core podjetja in je uvedel bolj učinkovito finančno ter operativno upravljanje.

Prednosti in pristop IMAP-a

Pred prodajno transakcijo poslovanje Klas Grupe je resno trpelo zaradi visokega dolga podjetja. IMAP je tesno sodeloval tako z Upravo kot tudi lastniki podjetja, na vzpostavljanju strategije za ohranitev obstoječih operacij, čeprav so se zavedali dejstva, da je podjetju potreben resen strateški partner, da bi se zagotovilo dolgoročno preživetje.

Eno izmed orodij, ki jih je razvil IMAP tim, je bilo finančno poročanje in proračunska platforma, enostavna za uporabi ter ažuriranje, kar je omogočalo enostavno testiranje kako različni scenariji in predpostavke vplivajo na skupno učinkovitost podjetja. Ključna prednost, ki jo to orodje ponuja je, da se jasno razlikujejo učinki med denarnim potekom poslovanja in finančnimi aktivnostmi. To je bilo odločilno tako za investitorje kot tudi za banke, kot ključ za uspešno transakcijo, in je bilo potrebno ugotoviti, da je poslovanje podjetja zadosti močno, da se ohrani dolgoročno, ob predpostavki ugodnejše strukture financiranja. Na koncu, novi lastniki Klas grupe so dobili popuste na določena posojila in odobreno jim je dodatno financiranje obrtnega kapitala.

Rezultat in posledice procesa

Do sedaj je to sodelovanje rezultiralo z reševanjem treh operacij in povečanjem kapitala v dodatnih treh.

Zadnja in največja transakcija je bila prodaja večinskega deleža v Klas Grupi d.d., največjem proizvajalcu pekarskih izdelkov v državi, AS Jelah Grupi, v največji privatni transakciji kdaj koli v Bosni in Hercegovini.

Mnenje udeležencev v procesu

Mujo Selimović, glavni direktor za MIMS Group

"Pri svojem delu sem srečal mnoge svetovalce. Ena ključnih skrbi, s katerimi se srečujem v poslovanju s svetovalci je ta, da ti ljudje lahko zapustijo problem v kateremkoli trenutku, zapuščen lastnik pa se mora nositi s težko situacijo.

Odkar sem začel sodelovati z IMAP-om, sem odkril podjetje z zelo različnim nizom vrednot. Visoko kvalificirani, predani, spodbujani z dostavo rezultatov in pripravljeni vložiti dodatni napor, da bi naredili pravo razliko na terenu.

IMAP mi je pomagal, da izstopim iz dveh investicij, povečam kapital v še treh podjetjih, mi zagotovil strogost, strukturo in omrežje nekaterih najboljših menedžerjev v regiji, ter da okrepim svoje poslovanje na ravni skupine. Iskreno verjamem, da IMAP ponuja vrsto storitve, ki bi jo moral upoštevati vsak podjetnik v regiji. Energijo in veščine, s katerimi razpolagajo, ni mogoče najti v vsakem podjetju - to bi bilo nemogoče. Zato resno verjamem, da je prispevek, s katerim so podprli gospodarstvo regije, zelo pomemben."

Contact

Jurgis Oniunas
jurgis.oniunas@imap.com
+385 14921429