Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 30 transakcij v industriji izobraževanja in usposabljanja

Izobraževanje in usposabljanje


Pomembna rast in naložbe so evidentirani v sektorju korporativnega in celovitega učenja, število dobaviteljev izobraževanja pa je podprla možnost ponudbe online usposabljanja, ki je hitrejše, bolj poceni, bolj prilagodljivo in privlačnejše. Dejstvo, da se podjetja obračajo zunanjim resursom za profesionalni razvoj, da se posamezniki želijo usposobiti in doseči boljšo donosnost naložbe, bo v prihodnosti spodbujala povpraševanje.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije izobraževanja in usposabljanja:

  • Predšolsko izobraževanje
  • Splošno in sekundarno izobraževanje
  • Višje izobraževanje
  • Korporativno usposabljanje in profesionalni razvoj
  • Izobraževalna tehnologija in spletno izobraževanje

Nedavne transakcije