Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 66 transakcij v industriji energije in komunalnih storitev v zadnjih 4 letih

Energija in komunalne storitve


Industrija energije je kompleksna in kapitalno intenzivna, z visoko ravnijo predpisov, subvencioniranja in različnih nivojev razpoložljivosti naravnih resursov. Potreba za učinkovitejšimi, decentraliziranimi in obnovljivimi metodami proizvodnje energije je pod vplivom širjenja zavesti o stanju okolja in pomanjkanja fosilnih virov.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije energije in komunalnih storitev:

 • Premog
 • Olje in plin
 • Maloprodaja in distribucija goriva
 • Distribucija zemeljskega plina
 • Ostali izdelki iz petroleja, ki se uporabljajo za dobivanje energije
 • Etanol, biodizel in druga obnovljiva goriva
 • Hidrogen
 • Goriva iz biomase in bioplina
 • Proizvodnja električne energije z uporabo zemeljskega plina in obratovanja na premog
 • Hidroelektrarna (konvencionalna)
 • Aletrnativni in obnovljivi viri: veter, solarna proizvodnja, geotermalna proizvodnja, ki temelji na izmenjavi plime in oseke
 • Elektrodistribucija
 • Storitve povezane z električno energijo
 • Oskrba in storitve povezane z vodo
 • Ravnanje z odpadki