Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 65 transakcij v industriji Finančne storitve

Finančne storitve


V obdobju po finančni krizi je večina bank nadaljevala razvijati in zmanjševati dolg v svojih bilancah, da bi odgovorile na izzive, ki so nastali s povečanjem regulacije in poslovnem okolju nizkih obrestnih mer. Dolžniki še zmeraj izhajajo iz poslovnih segmentov, v katerih ne ustvarjajo dobre rezultate in se soočajo s pritiskom konkurence naraščajočih FinTech in InsurTech akterjev, ki so prišli na trg.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije finančnih storitev:

  • Kreditiranje in leasing
  • Investicijsko bančništvo in posredništvo
  • Investicijski skladi in upravitelji investicijskih skladov
  • Upravitelj finančnih trgov in storitev
  • Upravljanje premoženja
  • Zavarovanje

Nedavne transakcije