Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 121 transakcij v industriji hrane in pijače

Hrana in pijača


Za industrijo hrane in pijače so značilni veliki svetovni akterji, ki ponujajo številne znamke in izdelke ter uspešna majhna in srednja podjetja, ki delujejo kot strokovnjaki in ponujajo storitve določeni tržni niši. Industrija hrane in pijače zagotavlja predvsem dovolj prostora inovatorjem in novim konkurentom, ki poskušajo ustreči razvijajočim se okusom modernih potrošnikov in njihovi pripravljenosti, da preizkusijo nove obrazce ponudbe storitev in izdelkov. Ustanovitev in vzdrževanje položaja na trgu zahteva kontinuirano preusmerjanje velikosti organizacije in dizajna procesa, asortimaja izdelkov na trgu, ki v zameno postajajo M&A priložnosti in potrebe.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije hrane in pijače:

  • Predelava hrane, označena in pakirana hrana, vključno z: vsemi vrstami izdelkov z zaščitnim znakom in zasebnih blagovnih znamk, izdelkov pri sobni temperaturi, hlajenih in zamrznjenih izdelkov
  • Pivovarne, destilarne in vinske kleti
  • Brezalkoholna pijača
  • Živinoreja in ribištvo
  • Poljedelstvo in kmetijstvo
  • Naravna, organska in zdrava hrana in sestavine
  • Otročja hrana