Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 129 transakcij v zdravsteni industriji

Zdravstvena industrija


Zdravstvo je zelo moteča industrija, v kateri se storitve in tehnologija razvijajo zelo hitro, da bi zadovoljile rastoče povpraševanje, spodbujeno s staranjem svetovnega prebivalstva, ter dale večjo vrednost zdravemu življenskemu slogu. Inovacija, tehonološki napredek, nadzor stroškov ter menedžment in učinkovitost opravljenih storitev so ključna področja za uspeh v tej industriji.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije:

  • Oprema, naprave in pribor, ki se uprabljajo v zdravstvu: diagnostika, slikovna diagnostika, protetika, medicinska programska oprema
  • Storitveni zdravstveni objekti in ponudniki storitev
  • Farmacevtski izdelki
  • Dogovorjeno raziskovanje in proizvodnja
  • Biotehnologija