Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 179 transakcij v industrijski proizvodnji

Industrijska proizvodnja


Industrijska proizvodnja je pod vplivom kontinuirane težnje po izboljšanju učinkovitosti, kakovosti in trajnostnosti vzdolž cele vrednostne verige. Industrijska proizvodnja je ena izmed najbolj zastopanih industrij v IMAP-ovi dosedanji izkušnji ter je v njej uspešno sklenjeno skoraj 24% skupnega števila naših transakcij. Imamo bogato izkušnjo, v kateri smo dajali podporo podjetjem srednje velikosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo industrijske opreme, da bi rastli na novih trgih in nišah.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrijske proizvodnje

  • Pristanišča, letališča in dostavni terminali
  • Cevovodi in omrežja za prenos električne energije
  • Voda in odpadne vode
  • Zgradbe v državni lasti