Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 6 transakcij s podjetji v sektorju infrstrukture

Infrastruktura


Infrastrukturni projekti so veliki, kompleksni ter kapitalno intenzivni. Bodisi se gre za financiranje nove gradnje, ali asistenco klientom pri nakupu ali prodaji obstoječega infrastrukturnega premoženja, člani IMAP tima razvijajo globoko razumevanje regulativnega režima, struktur financiranja in tržnih pogojev, ki so značilni za svet infrastrukture. Člani IMAP tima so zelo uspešni v infrastrukturnih projektih, še posebej v Latinski Ameriki, Afriki, Indiji in Kanadi.

Sektorji, povezani z infrastrukturo, ki jih pokrivamo:

  • Pristanišča, letališča in dostavni terminali
  • Cevovodi in omrežja za prenos električne energije
  • Voda in odpadne vode
  • Zgradbe v državni lasti

Nedavne transakcije