Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 59 transakcij v industriji materialov, kemikalij in rudarstva

Materiali, kemikalije in rudarstvo


V svetu omejenih virov, poleg potreb nastalih zaradi ekonomske rasti, predstavlja zadovoljevanje apetitov za materiali in kemikalijami kontinuiran izziv za akterje na trgu. Oplemenjeni in trajnostni materiali, poboljšane metode proizvodnje in razvoj trgovinskih odnosov ustvarjajo nove priložnosti za komercialno rast širom sveta.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije materialov, kemikalij in rudarstva:

  • Gradbeni les
  • Vsebniki in embalaža
  • Osnovne kemikalije
  • Posebne kemikalije
  • Poljedelske kemikalije
  • Guma
  • Jeklo, aluminij in neželezne kovine
  • Pomožne storitve in oprema za rudarstvo
  • Rudarstvo