Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 109 transakcij v industriji poslovnih storitev

Poslovne storitve


Razvoj sektorja poslovnih storitev je pod vplivom splošnega trenda specializacije in osredotočanja na osnovne dejavnosti, ki se končajo z rastjo zunanjega izvajanja storitev (angl- outsourcing). Novi modeli zaposlovanja in širjenja pravočasnih (angl. just-in-time) in začasnih pogodb so vplivali na razširitev povpraševanja za vse vide zaposlovalnih storitev, vključno z: digitalnim trgom, podatki o človeškem kapitalu in analizi, ki so vključeni v razvrščanje, zaposlovanje, motiviranje in angažiranje ter kontinuirano upravljanje talentov.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije poslovnih storitev:

  • Zunanje izvajanje poslovnih procesov ("BPO", angl. Business Process Outsourcing)
  • Upravljanje zgradb in gradbene tehnologije
  • Začasno zaposlovanje, vzdrževanje, zaščita in storitve čiščenja
  • Profesionalne storitve in svetovanje
  • Storitve inženiringa
  • Industrijska in pisarniška oprema
  • Ekološki inženiring
  • Proizvodnja medijev, tiskanje in založništvo