Od leta 2015 do danes je IMAP uspešno sklenil 47 transakcij v industriji transporta in logistike

Transport in logistika


Hitra transformacija, ki jo je povzročila digitalizacija na vseh poslovnih modelih, kot tudi preko spletnega nakupa in elektronskega nakupa, ima verižni učinek na globalno industrijo storitev dostave in logistike. S pričakovanjem potrošnikov glede pospešenih dostav in upravljanja naročil 24 ur na dan, 7 dni v tednu ter pri izpostavljenosti dejanskemu času tekom vseh korakov procesa, se vse več ponudnikov logističnih storitev obrača strategiji prevzemanja ("nakupu"). Lastni razvoj ("izdelava") lahko traja predolgo in je lahko zelo kompleksna. Novi poslovni modeli se razvijajo v delu nabavne verige, v kateri se največji akterji združujejo z novimi agilnimi akterji na trgu.

Sektorji, ki jih pokrivamo znotraj industrije transporta in logistike:

  • Kopenski prevoz in logistika blaga in storitev kurirske ekspresne dostave
  • Zračni prevoz in logistika blaga
  • Čezmorski prevoz in logistika blaga
  • Skladiščenje
  • Storitve potniškega prometa