Pravno obvestilo

IMAP Southeast Europe

ASCENDANT d.o.o. 

Jurišićeva 9,

10000 Zagreb, 

Hrvatska

Tel: +385 1 492 1429

Fax: +385 1 4921 431

Upisani kapital: 30.000,00 HRK

Internet: http://www.imap-see.com
 
OIB 44213375024
 

Uprava

Jurgis V. Oniunas

Goran Popović

Tomislav Boban


Registry court / register number

Court registry no: 080474463

ID no: 01775090  


Copyright Notice
This website is protected by copyright. The copyright for the content and the images of the site lies with IMAP-SEE.com, Ascendant Capital Advisors.

Izjava o omejitvi odgovornosti

1. Vsebina spletne ponudbe

Avtor pridržuje pravico, da ni odgovoren za aktualnost, točnost, popolnost in kakovost zagotovljenih informacij. Izključene so trditve o odgovornosti avtorja, ki se nanašajo na materialno ali nematerialno odgovornost, ki jo povzroča uporaba ali zloraba predloženih podatkov ali uporaba netočnih in nepopolnih informacij, razen če avtorju lahko dokažete namerno pomanjkanje ali pomanjkanje povzročeno zaradi malomarnosti avtorja. Vse spletne ponudbe so nezavezujoče. Avtor izrecno pridržuje pravico do spremembe, dopolnitve ali brisanja delov strani ali celotne ponudbe brez prejšnjega obvestila ali začasnega ali trajnega prenehanja objavljanja.

2. Reference in povezave

Za posredne ali neposredne reference na zunanje spletne strani ("povezave"), ki so izven področja odgovornosti avtorja. Zaveza odgovornosti začne veljati samo v primeru, da avtor ima znanje o vsebini , zna da je vsebina nezakonita ter je tehnično mogoče in razumno, da prepreči uporabo takšne vsebine. Avtor izrecno izjavlja, da v času povezovanja, povezane strani niso vsebovale nezakonito vsebino. Avtor nima vpliva na trenutni in prihodnji dizajn, vsebino ali avtorstvo povezanih strani, zato se izrecno odreka katerekoli vsebine vseh povezanih strani, ki so spremenjene po postavljanju povezave. Ta izjava se nanaša na vse povezave in reference znotraj lastne spletne ponudbe, kot tudi na tuje vnose v knjigah gostov, forumih za razpravo in seznamih uporabnikov elektronske pošte (angl. ''mailing lists''). Za nezakonite, netočne ali nepopolne vsebine, še posebej pa za škode, ki izhajajo iz uporabe ali zanemarjanja takšnih vsebin, je odgovoren ponudnik strani, ki vsebuje takšno vsebino, in ne tisti, ki je postavil povezavo, ki se nanaša na navedeno objavo.

3. Zakon o avtorskih pravicah

Avtor se trudi opazovati avtorske pravice grafičnega dizajna, avdio posnetkov, video posnetkov in besedil, uporabljenih v vseh objavah, uporabljati grafični dizajn, avdio posnetke, video posnetke in besedila, ki jih je sam ustvaril, ali uporabljati brezplačne grafične dizajne brez licence, avdio posnetke, video posnetke in besedila. Za vse nazive in blagovne znamke, omenjene v spletni ponudbi, ter eventualno zaščitene s strani tretjih oseb, veljajo, brez omejitve, določbe veljavnega zakona o blagovnih znamkah in lastniških pravicah registriranih lastnikov. Samo zato, ker to ni neposredno omenjeno, ni potrebno sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb. Avtorsko pravico za objavljene vsebine, ki jih je ustvaril avtor, pridržuje samo avtor strani.  Reprodukcija ali uporaba takega grafičnega dizajna

4. Pravila o privatnosti

Če obstaja možnost za vnos osebnih ali poslovnih podatkov (e-mail naslova, imena in/ali priimka, naslova) v okviru spletne ponudbe, se objavljanje teh podatkov s strani uporabnika odvija na izrecno prostovoljni podlagi. Uporaba in plačanje vseh ponujenih storitev se izvaja - če je to tehnično mogoče in razumno - brez specifikacije takih podatkov ali v skladu s specifikacijo anonimnih podatkov ali dovoljenih psevdonimov.

5. Pravna veljavnost omejitve odgovornosti

To omejitev odgovornosti je potrebno gledati kot del spletne ponudbe, ki se sklicuje na tole stran. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali točni, vsebina ali veljavnost ostalih delov niso pod vplivom tega istega dela ali posameznega izraza.