Z vsako transakcijo ravnamo, kot da bi bila naša zasebna

Prodaja podjetij


Vsak proces prodaje podjetja je edinstven. Mi ponujamo svetovanje usklajeno s potrebami klienta s ciljem doseganja največje vrednosti za klienta - ekonomske in strateške.

Storitve, ki jih ponujamo v postopku prodaje podjetij:

  • Prodaja podjetij (ali podružnice ali dela poslovanja) v imenu njegovega lastnika
  • Upravljanje izhoda iz naložbe - s prodajo večinskega ali manjšinskega deleža
  • Svetovanje glede strategije izhoda finančnega vlagatelja iz naložbe
  • Zagotavljanje zbiranja kapitala za strateško rast
  • Upravljanje odkupa podjetja s finančnim vzvodom ("LBO", angl. Leveraged Buyout) in odkupa s strani uprave ("MBO", angl. Management Buyout)
  • Vrednotenje podjetja, identifikacija in dostop do globalnih vlagateljev, upravljanje primerne skrbnosti podjetja (angl. Due Diligence) in pogajanja
  • Svetovanje pri združitvah in skupne naložbe (angl. Joint venture)
  • Sprememba lastniške strukture pri dedovanju poslovanja in upokojitvi

Svetujemo kliente pri izbiri optimalnega časa in strukture transakcije ter tekom celotnega postopka prodaje - od ideje do sklepanja transakcije: priprava podjetja in izdelava dokumentacije, vrednotenje in izdelava finančnega modela, identifikacija in dostop do potencialnih prevzemnih podjetij, strukturiranje transakcije, upravljanje in pomoč pri procesu primerne skrbnosti ter pogajanja do sklepanja transakcije.

Naši so klienti predvsem podjetniki in družinska podjetja srednje velikosti, ki nam zaupajo najpomembnejšo transakcijo v njihovih profesionalnih življenjih. Svetujemo tudi velike mednarodne korporacije, kot tudi družinska podjetja in finančne vlagatelje. Naša specifična prednost je znanje o sektorju kot tudi sposobnost, da najdemo ustreznega kupca na globalni ravni v vseh velikih sektorjih srednje velikosti, ki jih prodajamo.

Mi smo podjetniki in naše podjetniško razmišljanje vpliva na naše dejavnosti. Z vsako transakcijo ravnamo, kot da je naša lastna.

Tukaj označite, da ste prebrali in se strinjate s pravnim obvestilom IMAP in pravilnikom o piškotkih.