Odpiramo nove perspektive za rast

Korporativni prevzemi


Pomagamo klientom pri širjenju in doseganju strategij rasti z identifikacijo pomembnih podjetij tarč - na domačem in mednarodnem trgu - pritem pa izbiramo potencialne tarče, ki bodo ustvarile najvišjo stopnjo donosnosti v dolgoročnem obdobju.

toritve, ki jih ponujamo v procesu korporativnih prevzemov:

  • Identifikacija možnosti za vhod na trge ali širitev
  • Razširitev proizvodnih linij
  • Identifikacija potencialnih podjetij tarč
  • Vrednotenje tržnih in operativnih sinergij
  • Oblikovanje strategije vhoda za podjetja, ki želijo vstopiti na nov trg

Usmerjamo korporativne prevzemnike in strateške ter finančne vlagatelje k optimalni poslovni strukturi tekom celega procesa nakupa: od analize priložnosti, identifikacije in ocene potencialnih podjetij tarč, analize in vrednotenja podjetij tarč, vodenja primerne skrbnosti (angl. Due diligence), svetovanja glede strukture transakcije, ter vodenja pogajanj do sklepanja transakcije.

Učinkovitost IMAP-ovega svetovanja pri procesu nakupa podjetja leži v našem globalnem dosegu ter lokalni prisotnosti: sposobni smo identificirati in izbrati ustrezna podjetja tarče ter omogočiti zaupen in zanesljiv dostop do prodajalcev in strokovnjakov znotraj industrije na klučnih trgih širom sveta.