Neodvisni in nepristranski finančni svetovalci

Svetovanje o dolgu


Poznavanje vira financiranja na trgu in njegove strukture je ključno za izvedbo M&A transakcij in strateške rasti na optimalen način.

Storitve svetovanja o dolgu, ki jih ponujamo:

  • Razvoj optimalne strategije financiranja
  • Prestrukturiranje dolga
  • Zbiranje ustreznega dolga, financiranje odkupa ali izplačila, refinanciranje obstoječih objektov in obratov, ali dostop do sofisticiranega in specializiranega paketa dolga
  • Izbira potencialnih partnerjev za financiranje
  • Upravljanje procesa financiranja
  • Pogajanja z vlagateljem do zaključitve procesa

Dinamika in kompleksnost finančnih trgov sta znatno narastli skozi čas. Izbira ustreznega partnerja za financiranje in finančnih instrumentov za podjetja predstavlja pomembne izzive in priložnosti. Mi ponujamo neodvisno svetovanje, nepristransko glede kakršnihkoli odnosov z bankami, da bi omogočili podjetjem podporo v kompleksnem procesu refinanciranja dolga.