Cenimo vaše podjetje

Vrednotenje


Vrednost Vašega podjetja določi Vaš pogajalski položaj. Zatorej vrednotenje ima pomembno vlogo pri večini transakcij. Naši strokovnjaki imajo bogato znanje in izkušnjo na področju vrednotenja ter veliko razumevanje kompleksnih dejavnikov, ki določujejo vrednost podjetja.

Naše dejavnosti vrednotenja so na voljo pri:

  • M&A transakcijah
  • Dedovanju poslovanja (družinska podjetja)
  • Prestrukturiranju
  • Posesti deležev s strani zaposlenih (deleži in opcije)
  • Odkupu deležev
  • Davčnem prestrukturiranju
  • Pravnih sporih
  • Sodnih postopkih
  • Odškodninskih zahtevkih