Edisa Zorlak

+387 33 204 248

Edisa se je IMAP-ovem timu pridružila leta 2009 ter je trenutno na položaju višje sodelavke v poslovalnici v Sarajevu.

Edisa je odgovorna za pripravo finančnih modelov, ocenjevanje podjetij in znamk, finančno poročanje, tržne raziskave ter vodenje postopkov primerne skrbnosti (engl. due diligence).

Preden se je pridružila IMAP-ovem timu je Edisa eno leto delala kot projektni poslovodja v podjetju, ki se ukvarja s človeškimi viri in svetovanjem.

Edisa trenutno končuje magistrski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Sarajevu. Preden je začela magistrski študij je Edisa pridobila naziv diplomantke ekonomije, smer bančništvo in zavarovanje na Ekonomski fakulteti Univerze v Sarajevu.