Goran Popović

+385 1 492 1429

Goran se je IMAP-u pridružil leta 2017 na položaju partnerja. Njegova glavna dolžnost je strateški razvoj IMAP-a v srednji in vzhodni Evropi (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Slovenija in Srbija).

Goran ima preko 10 let delovne izkušnje v izvajanju finančnih storitev, svetovanju in bančništvu v mednarodnih podjetjih. Preden se je pridružil IMAP-ovem timu je Goran 5 let delal v KPMG Croatia kot višji svetovalec v finančnem svetovanju in 6 let v Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) kot glavni bankir, oziroma poslovodja za odnose z zasebnim sektorjem na Hrvaškem.

Naziv magistra ekonomije je Goran pridobil na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, smer Finance. Na isti fakulteti je Goran pridobil tudi naziv diplomanta (baccalaureus/baccalaurea) Poslovne ekonomije.