Iva Pranjković

+385 1 492 1429

Iva se je IMAP timu pridružila leta 2018 in je trenutno na položaju sodelavke v zagrebški pisarni. Iva je odgovorna za raziskavo trga, delo v podatkovnih bazah, asistenco pri pripravi procesa skrbnega pregleda (eng. due diligence), asistenco pri pripravi transakcijskih dokumentov ter asistenco v razvoju dejavnosti trženja.

Preden se je pridružila IMAP-ovem timu je Iva delala kot stažistka v Evropskem parlamentu v Luxembourgu, kjer si je pridobila izkušnjo v administraciji, delu s klienti in mednarodnih odnosih. Pred tem pa je opravila strokovno prevajalsko pripravništvo v podjetju Stentor ter je delala v podjetju UJE d.o.o.

Titulo magistrice angleškega jezika in književnosti ter francoskega jezika in književnosti si je Iva pridobila na Filozofski fakulteti v Zagrebu, smer jezikoslovje in prevajanje. Na tej fakulteti je končala tudi dodiplomski študij (baccalaurea).