Josipa Hren

+385 1 492 1429

Josipa se je pridružila IMAP-ovem timu leta 2008 ter je trenutno na položaju pomožne direktorice v zagrebški poslovalnici. Josipa je odgovorna za upravljanje s transakcijskim timom, ki pripravlja transakcijske dokumente, kontakt z vlagatelji in klienti, upravljanje s postopkom primerne skrbnosti (engl. due diligence) podjetij, ocenjevanje podjetij ter splošno upravljanje z združitvami in prevzemi.

Josipa ima več kot 9 let profesionalnih izkušenj v IMAP-u. Poleg tega je Josipa na Cotrugli Business School v Zagrebu pridobila MBA diplomo.

Josipa je svojo MBA diplomo pridobila na Cotrugli Business School v Zagrebu. Magistrski študij je Josipa končala na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, smer Analiza in poslovno planiranje, dodiplomski študij pa je končala na isti fakulteti, smer Poslovna ekonomija.