POSVETOVANJE V PROCESU PRODAJE PODJETJA

Zdravstvena industrija

Dermapharm AG

Grupa generičnih farmacevtskih družb Germany

Prevzel 100% deleža

Farmal d.d.

Generični farmacevtski proizvajalec Croatia

Farmal d.d.

Pregled

Farmal d.d. je hrvaško farmacevtsko podjetje specializirano za proizvodnjo generičnih zdravil in dodatkov k prehrani, ki jo opravlja skozi svojo podružnico Aktival d.o.o. Lastniki Farmala so iskali kupca farmacevtskega dela poslovanja, glede na to, da jim to ni bil delež “core” poslovanja, medtem, ko je vodstvo Farmala aktivno iskalo strateškega partnerja, ki bo omogočil nadaljnjo rast in nemoten vstop na tuje trge, glede na to, da je podjetje v tem trenutku več kot 90% svojih dohodkov generiralo na lokalnem trgu. Kot del Dermapharm AG Holdinga, Farmal je zagotovil pozicijo pomembnega farmacevtskega podjetja na trgih sosedne Bosne in Hercegovine ter Srbije.

Investitor

Dermapharm AG je farmacevtsko podjetje iz Grünwalda, nedaleč od Münchena, Nemčija, specializirano za proizvodnjo generičnih zdravil. Ustanovljeno je leta 1991 kot družinsko podjetje. Dermapharm je podjetje, ki je specializirano za proizvodnjo in distribucijo dermatoloških ter anti-alergijskih zdravil. Danas je Dermapharm holding podjetje s širokim portfeljem farmacevtskih izdelkov, v glavnem generičnih zdravil.

Transakcija

Dermapharm je za neobjavljeni znesek dosegel 95% lastninskega deleža v Farmalu, kjer je 79% deleža kupil od prejšnjega lastnika, g. Miljenka Boršćaka in njegovega podjetja Bomark ter 14% deleža od manjših delničarjev, vključno z vodstvom. Kot del Dermapharm AG Holdinga, Farmal bo portfelj izdelkov razširil in znatno zmanjšal stroške za zdravila ter surovine v proizvodnih procesih in kot novi lastnik bo ponudil osnovo za kakovostno finančno prestrukturiranje ter nadaljnjo rast razširjenega lokalnega in regionalnega tržnega deleža.

Mnenje stranke

Dražen Dedi
predsednik uprave podjetja Farmal d.o.o.

Pravkar smo z IMAP Ascendatom končali našo tretjo transakcijo v štirih letih. Uspešno smo privabili prva vlaganja iz indijske skupine, nedavno smo pa uspešno začeli partnerstvo s podjetjem Dermapharm AG iz Nemčije, vodilnim proizvajalcem generičnih zdravil v EU. Kot rezultat tega bomo imeli pristop novim izdelkom ter znatno nižjo osnovno ceno zdravil in surovin. Z novim lastnikom smo zagotovili finančno prestrukturiranje in daljno rast našega deleža na trgih v regiji. To je zelo pomembno kar se tiče trenutnih gospodarskih razmer.
Niti eden od teh poslov ni bil enostaven in čeprav smo si pridobili veliko izkušenj, smo se zmeraj naslanjali na premišljeno, močno in strokovno pomoč, ki sta jo zagotavljala Jurgis in njegov tim.

Štiri stolpa našega podjetja so: kakovost, odnosi s kupci, zaposleni in društveno dogovorno ravnanje. Na mnogo načinov odraža IMAP vse našteto v lastnem načinu poslovanja. Zagotavljajo kakovosten izdelek, pri čemer je klient v središču pozornosti. Delajo kot pravi tim, pri čemer odstranjujejo kar je mogoče več stresa iz postopka, njihov pristop pa je zmeraj pošten, iskren in nepopustljiv.

Hvala Vam!

Strokovnjaki, ki so delali na transakciji