POSVETOVANJE LASTNIKA V PROCESU PRODAJE PODJETJA

Poslovne storitve

Newton Media a.s.

Podjetje, ki ponuja storitve medijskega spremljanja in analiz Czechia

Prevzel 51,49% deleža v

MCA Grupa d.o.o.

Podjetje, ki ponuja storitve medijskega spremljanja in analiz Slovenia

MCA Group

Pregled

MCA Group s sedežem v Ljubljani, Slovenija, je podjetje številka ena, specializirano za spremljanje medijev in analizo medijev aktivnih v državah bivše Jugoslavije - Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija ter Makedonija, pokriva pa področje od več kot 20 milijonov prebivalcev. MCA Grupa zajema spremljanje regionalnih medijev, tiska in online medijev, družbenih omrežij, blogov, forumov, razprav, televizije ter radijskih postaj. Leta 2013 je podjetje realiziralo dohodek 5,2 milijona evrov. Lastnik 51% delnic, Pristop Skupina d.o.o., je odločil prodati svoje delnice in izstopiti iz poslovanja. Privatne osebe, preostalih 49% delničarjev, so odločili najti novega partnerja in še naprej razvijati poslovanje.

Edinstvene značilnosti podjetja

- Številka ena na trgih na katerih posluje.

- Inovativna in sodobna tehnologija v storitvah spremljanja medijev.

Investitor

Privatno češko podjetje, Newton Media a.s., je tržni lider na področju spremljanja medijev in analize medijev v Srednji Evropi, s sedežem v Pragi.

Transakcija

IMAP je ekskluzivni svetovalec podjetja Pristop Skupina d.o.o., s sedežem v Ljubljani, pri prodaji svojega 51% deleža v MCA Grupa za Newton Media a.s.

 

Strokovnjaki, ki so delali na transakciji

Prodaja samo enoodstotnega deleža podjetja je vešč postopek, upoštevajoč dejstvo, da je lastništvo razdeljeno 3 zasebnim in enemu institucionalnemu lastniku in da prihajamo iz dveh različnih držav. Naš splošni cilj je bil zamenjati institucionalnega lastnika, obenem pa zaščititi poslovne in kapitalske interese zasebnih lastnikov. Iskanje ustreznega novega investitorja in bodočega poslovnega partnerja v naši mali industriji (media monitoring) je bil osnoven korak, to pa ni bilo lahko. To je trajalo skoraj eno leto in vključevalo je veliko potovanj po Evropi, smo se pa na koncu odločili za enega ustreznega bodočega partnerja.

Potem so se pa začela dolga pogajanja. V tem obdobju smo se naučili veliko o sebi, naših bodočih partnerjih in dobili vpogled v naše poslovanje iz popolnoma drugačne perspektive. Na tem izčrpnem potovanju so naši svetovalci iz IMAP-a postali več kot samo svetovalci. Potrpežljivi ampak vztrajni, vešči in trdi pogajalci, mirni in odmerjeni v kritičnih trenutkih, Jurgis, Slaven in Josipa so nam pomagali v najtežjih trenutkih, ko se je zdelo, da se bo vse, za kar smo delali vsa ta dolga leta, spremenilo v prah.

Po več kot dveh letih, odkar smo se odpravili na našo pot, smo končno dosegli svoje cilje. Bilo nam je v čast in zadovoljstvo, da smo na ta neznani teritorij stopili s pomočjo IMAP-ovega tima, ki nam je čuval hrbet na tej poti.

Darja Kupinić Guščić

Imam samo pozitivne besede o IMAP Ascendatovem delu in strokovnosti, moja izkušnja z njimi je bila neverjetna. Ne samo da IMAP ponuja najvišje standarde kvalitete, ampak tudi njegovi svetovalci vrednotijo oseben in vzajemen pristop poln zaupanja ob spoštovanju formalnih odnosov. Drugače povedano, našel sem redko kombinacijo profesionalnosti in prijateljstva med njihovimi svetovalci. Z delom, ki temelji na modelu nagrajevanja doseženega uspeha, so bili Slaven Kordić in njegov tim zelo predani, predstavili so nove kontakte in perspektive in vložili veliko časa in resursov, da zadovoljijo naše zahteve. Zahvaljujoč delu podjetja IMAP je Pristop našel pravega partnerja, s katerim je dosegel dogovor o izstopanju iz poslovne dejavnosti, obenem pa je hrvaški partner ostal v tej dejavnosti, in tako so zadovoljene želje vseh udeležencev. Prav gotovo bom vključil IMAP v prihodnje M&A aktivnosti, ter ga priporočil drugim.

Franci Zavrl