POSVETOVANJE POSOJILOJEMALCA

Nekretnine

Magros - Veletrgovina d.d.

Vodilno podjetje na področju opravljanja storitev razvoja nepremičnin Bosnia and Herzegovina

Zagotovil refinanciranje posojila s prednostno pravico

Unicredit Banka

Ena vodilnih mednarodnih bank Bosnia and Herzegovina

Refinanciranje posojila s prednostno pravico za Magros – Veletrgovino d.d.

Projekt, v katerem so zagotovljena sredstva za refinanciranje posojila s prednostno pravico za Magros – Veletrgovino d.d., vodilno podjetje na področju razvoja nepremičnin, s strani Unicredit banke.