IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savetnika u svetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o nama

Raspolažemo relevantnim kontaktima, u vremenskoj zoni i na jeziku koji najbolje odgovaraju transakciji

Više o našem timu

IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savetnika u svetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o našim transakcijama

11. април 2023

IMAP closes 47 M&A transactions worth over $2 billion in Q1 2023

04. април 2023

Vail Home to Over 120 M&A Experts This Week at IMAP Conference

21. фебруар 2023

IMAP Expands Global M&A Footprint with new Partner Alpen Capital

IMAP

IMAP nudi nezavisno strateško savetovanje preduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih finansija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta širom Evrope, Amerike, Azije i Afrike

41 zemlja
238 transakcije u 2022. godini
450+ IMAP Professionals Worldwide
26 $mlrd vrednost transakcija u 2022.