IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savetnika u svetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o nama

Raspolažemo relevantnim kontaktima, u vremenskoj zoni i na jeziku koji najbolje odgovaraju transakciji

Više o našem timu

IMAP je kontinuirano rangiran među top 10 savetnika u svetu u segmentu preduzeća srednje veličine

Više o našim transakcijama

14. мај 2020

"One Step at a Time". A message from IMAP Chairman Jurgis V. Oniunas

24. април 2020

IMAP Indija izveštava o farmaceutskom napretku u pronalasku leka za Covid-19

08. април 2020

IMAP je zaključio 49 M&A transakcija u vrednosti većoj od 1,4 milijarde dolara u prvom tromesečju 2020. godine

IMAP

IMAP nudi nezavisno strateško savetovanje preduzećima srednje veličine i njihovim vlasnicima u području spajanja i preuzimanja (''M&A'', engl. Mergers and Acquisitions) i korporativnih finansija. Naše međunarodno iskustvo pokriva tržišta širom Evrope, Amerike, Azije i Afrike

43 zemalja
234 transakcije u 2019. godini
450+ IMAP Professionals Worldwide
13 $mlrd vrednost transakcija u 2019.