IMAP-ovi analitičari i saradnici okupili su se u Budimpešti

Više od 50 predstavnika IMAP-a iz kancelarija širom Evrope, Azije, Latinske Amerike i SAD-a, učestvovalo je na Susretu analitičara i saradnika održanom u Budimpešti od 19. do 20. septembra.

Članovi IMAP-a, Concorde MB Partners, pripremili su i predstavili program koji je započeo u četvrtak uveče upoznavanjem i druženjem. Celoviti program aktivnosti u petak završio se trosatnim razgledanjem očaravajućeg centra Budimpešte.

Program u petak otvorio je predsednik IMAP-a, Jurgis Oniunas, zamolivši učesnike da uvek traže pravu priču koja stoji iza naslova svetskih novina, kao i da uvek budu u toku sa svetskim ekonomskim trendovima i disrupcijama u pojedinim sektorima.

Krisztián Orbán, osnivač i direktor Oriensa, jednog od najuspešnijih evropskih private equity fondova, zatim je dao pregled najvažnijih koraka koje treba preduzeti u izgradnji odnosa s private equity timovima.

Usledio je program koji je vodio David Kean, jedan od najuticajnijih svetskih stručnjaka za poslovni razvoj, poznat kao „pitch doctor”, koji pomaže organizacijama da osvoje velike mandate u celom svetu. David je vodio vrhunsko i zabavno predavanje o komunikacijskim veštinama, usmereno na temu „kako se složiti s ljudima koji nisu poput tebe”.

IMAP timovi svesni su činjenice da je, s obzirom na to da su analitičari i saradnici na tržištima srednje veličine izloženi klijentima vrlo rano u njihovoj karijeri, od presudne važnosti što ranije razviti odlično upravljanje odnosima i komunikacijske veštine kroz događaje poput ovoga, kako bi se upotpunilo njihovo tehničko obrazovanje.  

Ovogodišnji učesnici pokazali su jednaku motivaciju za ulaganje vremena u globalna partnerstva, a ona samo nastavlja da jača svakim godišnjim susretom.

Više vesti