IMAP Svetski trendovi u spajanjima i preuzimanjima 2018.-2019.

Dokument IMAP Global Trends 2018-2019 je rezultat istraživanja koje smo krajem prošle godine sproveli među našim IMAP partnerima iz celog sveta u cilju prikupljanja kvalitativnih podataka o njihovim pogledima na tržište spajanja i preuzimanja u 2018. s predviđanjima za 2019. godinu. Dokument pruža informacije do kojih ne može da se dođe jednostavnim proučavanjem podataka o zaključenim transakcijama.

Na svetskom nivou, IMAP-ovi savetnici su zaključili da je 2018. godina imala uspešniji tok posla i više multiplikatore od onih ostvarenih u 2017. godini, a tehnologija i zdravstvena nega su bili najuspešniji sektori koji privlače najviše iznose transakcija, pa se očekuje da će ostati vodeći sektori i u 2019. godini.

Iako će u prvoj polovini 2019. godine, prema pokazateljima, rast globalnog BDP-a nastaviti da usporava, 54% IMAP-ovih savetnika ''donekle'' je ili ''značajno optimistično'' u vezi spajanja i preuzimanja u 2019. Jednako tako, gotovo polovina očekuje porast u obimu transakcija u predstojećoj godini.

Prema mišljenju IMAP-ovih savetnika, preuzimanje tehnologije i dalje će biti glavni faktor podsticanja aktivnosti spajanja i preuzimanja u 2019. godini, a očekuje se i povećanje broja preuzimanja preduzeća ili imovine povezanih s tehnologijom od strane preduzeća u netehnološkim sektorima.

Nadamo se da svetski trendovi i mišljenja koja su prikazana u našem dokumentu pružaju jasan pregled očekivanja u pogledu aktivnosti spajanja i preuzimanja u predstojećoj godini i da će Vam biti korisni pri proceni Vaših prilika za potencijalne transakcije u 2019. godini.

Kliknite ovde za publikaciju

Više vesti