IMAP jača svoju poziciju na tržištu srednjih preduzeća sa zaključenih 208 transakcija u 2018. godini u vrednosti od 10 milijardi USD

IMAP je danas objavio rezultate za 2018. godinu i oni pokazuju porast u broju zaključenih transakcija u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini, IMAP je uspešno zaključio 208 transakcija u vrednosti od 10 milijardi USD. Prosečna vrednost transakcije iznosi 62,2 miliona USD, a IMAP nastavlja da jača svoju poziciju na tržištu srednjih preduzeća.

Transakcije u sektorima tehnologije i industrijske proizvodnje u 2018. godini činile su preko 40% IMAP-ovih ukupnih transakcija. S obzirom na to da je preuzimanje preduzeća i imovine povezanih s tehnologijom od stranih kompanija u netehnološkim sektorima bilo glavni trend u 2018. godini, ne iznenađuje činjenica da su tehnologija i zdravstvena industrija ostvarile najviše multiplikatore, kao i da IMAP očekuje da će u 2019. godini oba sektora ostati na vodećim pozicijama u smislu vrednovanja.

Gotovo trećina IMAP-ovih transakcija u 2018. godini bile su prekogranične, a otprilike 40% je uključivalo targetirana preduzeća u Zapadnoj Evropi, kao i 30% u Severnoj Americi. Značajna aktivnost zabeležena je i u Skandinaviji, kao i u srednjoj i istočnoj Evropi. Ne čudi da su, zbog političkih promena i nestabilnosti tržišta, aktivnosti u Latinskoj Americi bile slabe, iako se u 2019. godini očekuje oporavak.

U 2018. godini, IMAP je ostvario značajan napredak u kontinuiranoj strategiji rasta tako što je predstavio tri nova ključna partnera. Početkom godine IMAP-ov američki partner Capstone preuzeo je Headwaters MB, učinivši udruženi Capstone Headwaters jednom od najvećih nezavisnih investicionih banaka u SAD-u za spajanja i preuzimanja srednjih preduzeća. IMAP-u se nakon toga pridružio Verdant Capital, sa sedištem u Južnoj Americi i s predstavništvima u Johanesburgu, Akri, Kinšasi i na Mauricijusu i na taj način povećao broj IMAP-ovih predstavništava u Africi na osam. Krajem 2018. godine Degroof Petercam Investment Banking (DPIB) ušao je u strateško partnerstvo s IMAP-om i od januara 2019. godine je IMAP-ov ekskluzivni korporativni finansijski partner za aktivnosti spajanja i preuzimanja u Belgiji i Francuskoj.

Predsednik IMAP-a, Jurgis Oniunas, rekao je: „Uprkos rastućoj zabrinutosti oko usporavanja svetske aktivnosti spajanja i preuzimanja u 2019. godini, u IMAP-u ostajemo pozitivni. Nastavićemo da ostvarujemo našu misiju pronalaženja inovativnih i profitabilnih rešenja za naše klijente, pružajući vrhunsku stručnost u savetovanju na međunarodnom nivou.”

Kliknite ovde za publikaciju

Više vesti