IMAP je tokom prva tri tromesečja 2019. godine zaključio 140 transakcija u vrednosti od 5,2 milijarde USD

IMAP je zaključio 140 transakcija spajanja i preuzimanja u vrednosti višoj od 5,2 milijarde USD tokom prva tri tromesečja 2019. godine. U skladu s dosadašnjim rezultatima, 29% transakcija bile su prekogranične. Transakcije su zaključene u 14 različitih sektora, a Industrijska proizvodnja, Tehnologija i Potrošnja i maloprodaja bile su najzastupljeniji sektori.

Jurgis V. Oniunas, predsednik IMAP-a, komentarisao je: "Uprkos naoblačenju nad svetskom ekonomijom, vlasnici preduzeća i dalje su birali IMAP partnere da ih vode kroz neke od najvažnijih životnih odluka." 

Kliknite ovde za sažetak transakcija

Više vesti