Korporativno i finansijsko restrukturiranje MIMS Grupe

Klijent i ciljevi

Od 2009. IMAP je radio s menadžmentom MIMS Grupe, najvećim konglomeratom hrane i pića u Bosni i Hercegovini, koji zapošljava blizu 5.000 ljudi, u svrhu restrukturiranja dugova Grupe, dezinvestiranja preduzeća unutar grupe koja se ne bave ključnom delatnošću (non-core preduzeća) i uvođenja efikasnijeg finansijskog i operativnog upravljanja.

Prednosti i pristup IMAP-a

Pre procesa prodaje, poslovanje Klas Grupe je ozbiljno patilo zbog visokog duga preduzeća. IMAP je blisko sarađivao s menadžmentom, kao i vlasnicima firme, na uspostavljanju strategije za održanje postojećih operacija, iako svesni činjenice da preduzeću treba ozbiljan strateški partner kako bi se osigurala dugoročna održivost.

Jedan od alata razvijenih od strane IMAP-ovog tima bila je platforma za finansijsko izveštavanje i planiranje, jednostavna za korišćenje i ažuriranje, što je omogućavalo jednostavno testiranje kako različiti scenariji i pretpostavke utiču na ukupnu efikasnost preduzeća. Ključna prednost koju nudi ovaj alat je da se jasno razlikuju učinci između novčanog toka poslovanja i finansijskih aktivnosti. To je bilo presudno za investitore kao i za banke, kao ključ za uspešnu transakciju, te je bilo potrebno utvrditi da je poslovanje preduzeća dovoljno jako da se održi dugoročno, uz pretpostavku povoljnije strukture finansiranja. Na kraju, novi vlasnici Klas grupe  dobili su popust na određene zajmove i odobreno im je dodatno finansiranje obrtnog kapitala.

Ishod i posledice procesa

Ova saradnja je do sada rezultovala prodajom tri poslovne operacije i prikupljanjem kapitala u  dodatne tri.

Poslednja i najveća transakcija bila je prodaja većinskog udela u Klas Grupi d.d., najvećeg proizvođača pekarskih proizvoda u zemlji, AS Jelah Grupi, i to u najvećoj privatnoj transakciji ikada u Bosni i Hercegovini.

Mišljenje učesnika u procesu

Mujo Selimović, glavni direktor za MIMS Group

"U svom sam se poslu susreo s mnogim konsultanatima. Jedna od ključnih briga koje imam u poslovanju sa savetnicima je da ti ljudi mogu da pobegnu od problema u bilo kojem trenutku, dok napušteni vlasnik mora da se nosi sa teškom situacijom.

Od kako sam počeo da radim sa IMAP-om, otkrio sam preduzeće s vrlo različitim skupom vrednosti. Visoko obučeni, predani, podstaknuti isporukom rezultata i spremni da ulože dodatni napor kako bi napravili pravu razliku na terenu.

IMAP mi je pomogao da izađem iz dve investicije, da povećam kapital u još tri preduzeća, pružio mi je strogu strukturu i mrežu nekih od najboljih menadžera u regiji i ojačao moje poslovanje na nivou grupe. Iskreno verujem da IMAP nudi vrstu usluge koju treba da uzme u obzir svaki preduzetnik u regiji. Energiju i veštine kojima raspolažu nemoguće je pronaći u svakom preduzeću. Stoga zaista verujem da je doprinos koji čine za privredu regije od izuzetnog značaja."

Contact

Jurgis Oniunas
jurgis.oniunas@imap.com
+385 14921429