Od 2015. godine do danas, IMAP je uspešno zaključio 100 transakcija u industriji potrošnje i maloprodaje

Potrošnja i maloprodaja


Preduzeća koja se bave proizvodnjom potrošnih dobara moraju da se kontinuirano prilagođavaju promenama u životnom stilu i ukusima i da pritom budu u mogućnosti da ponude vrhunsku vrednost svojim klijentima. Težnja ka osvajanju održive tržišne pozicije u digitalnom dobu, uz ostvarivanje ekonomije obima i opsega, je ključna strateška odluka uz M&A aktivnosti. Maloprodaja je dugo vremena bila smatrana veoma konsolidovanom aktivnošću na mnogim tradicionalnim tržištima, no igrači su često bili suočeni s novim konkurentima i snažnim pretnjama, npr. kupci kupuju direktno od proizvođača.

Sektori koje pokrivamo unutar industrije potrošnje i maloprodaje:

  • Tekstil i odeća
  • Proizvodi za ličnu upotrebu i ličnu negu
  • Proizvodi, uređaji i nameštaj za domaćinstvo
  • Maloprodaja proizvoda za domaćinstvo
  • Proizvodi za rekreaciju
  • Sportski proizvodi
  • Lične usluge
  • Maloprodaja hrane i lekova
  • Maloprodaja različitih proizvoda
  • Maloprodaja odeće i aksesoara
  • Hrana i proizvodi za negu namenjeni kućnim ljubimcima
  • Upravljanje hotelima, odmaralištima, prenoćištima i krstarenjima
  • Restorani i barovi
  • Objekti, usluge i proizvodi kazina i kockarnica
  • Objekti, usluge i proizvodi za odmor i rekreaciju
  • Emitovanje zabavnog sadržaja